عناوین

  1. غزلیات حافظ
  2. گزیده‌ی غزلیات مولوی
  3. گزیده‌ی غزلیات سعدی
  4. گزیده‌ی داستان‌های مثنوی
  5. بوستان سعدی
  6. گزیده‌ی لیلی و مجنون
  7. گزیده‌ی دیوان پروین اعتصامی
  8. گزیده‌ی شاهنامه‌ فردوسی
  9. گزیده‌ی رباعیات مولوی

قیمت: ۶۰۰۰۰ تومان